Medarbetare

 

Johan Gullesjö

Advokat och delägare, erhöll sin jur. kand. examen vid Uppsala universitet i juni 1983 och har därefter arbetat på advokatbyrå i Skellefteå. Johan Gullesjö blev medlem av Sveriges advokatsamfund 1988 och arbetar som konkursförvaltare, men även med affärsjuridik och som försvarare vid ekonomisk brottslighet.

 

Jan Erik Jonasson

Advokat och delägare, erhöll sin jur. kand. examen vid Uppsala universitet i juni 1988. Därefter har han arbetat på bank i Stockholm och försäkringsbolag i Uppsala och sedan 1990 på advokatbyrå i Skellefteå. Jan Erik Jonasson blev medlem av Sveriges advokatsamfund 1995 och arbetar som konkursförvaltare, men även med affärsjuridik och brottmål.

                              

 

Jens Nyström

Advokat och delägare, som erhöll sin examen vid Umeå universitet 2005. Arbetade därefter som notarie vid Skellefteå tingsrätt 2006-2008 och en kortare tid som inskrivningsjurist vid Skellefteå tingsrätt. Anställdes juni 2008 av Advokatbolaget.


Jens Nyström blev medlem av Sveriges advokatsamfund 2011 och delägare i byrån i juni 2011. Jens Nyström arbetar med brottmål, familjerätt och som offentligt biträde vid myndigheter och domstolar. Nyström arbetar vidare med civila processer såväl för privatpersoner som för företag. Vidare handlägger Nyström konkurser åt Johan Gullesjö och Jan Erik Jonasson.

 

Madeleine Wikberg

Advokatsekreterare och vår spindel i nätet som började på Advokatbolaget i mars 2015. Madde jobbar främst med det administrativa och inom vår konkursförvaltning.

 

Peter Lindqvist

Kamrer som började på Advokatbolaget i mars 2015 och sköter vår löpande bokföring såväl internt som inom konkursförvaltningen. Peter handlägger även våra likvidationsuppdrag.

Fredrik Elveros 

Advokat som erhöll sin juristexamen vid Umeå universitet 2009. Arbetade därefter vid Kronofogden och som tingsnotarie vid Luleå och Skellefteå tingsätt samt vid Familjens Jurist. Fredrik anställdes 2014.

Fredrik Elevros biträder privatpersoner och företag vid tvister samt vid upprättande av rättshandlingar inom förmögenhets- och familjerätten. Fredrik även specialiserad inom och ansvarig för advokatbyråns frågor som rör underhållsbidrag. Vidare är Fredrik Elveros Notarius Publicus i Skellefteå.

 

Sofia Gullesjö 

Biträdande jurist som erhöll som sin juristexamen vid Örebro universitet 2016. Sofia arbetar främst med migrationsmål.

   

.

 .