Om advokatbolaget

images/1/images/1/Genre/advokat-om.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokatbolaget ger Dig möjlighet att göra rätt och få rätt vid rätt tillfälle. Till oss kan du vända dig både när behovet av juridisk hjälp är akut och i det vardagliga arbetet. Vi vänder oss till företag som vill utvecklas snabbt och konfliktfritt samt till privatpersoner.

Advokatbolaget Gullesjö HB drivs av advokaterna Johan Gullesjö, Jan Erik Jonasson, Jens Nyström samt Fredrik Elveros, varvid samtliga assisteras av Sofia Grape och Madeleine Wikberg, som även är den som handlägger våra frivilliga likvidationsuppdrag.

I egenskap av advokater är vi helt oberoende av andra intressen än klienternas väl och ve. Varvid lojalitets- och tystnadsplikten är vår vägledning.

Vi blir gärna din företrädare inom Familjerätten (Ditt ombud vid frågor om vårdnad och umgänge), Affärsjuridiken (Ditt ombud i tvister, företagsköp/försäljning, styrelseuppdrag och löpande rådgivning m.m). Konkurser (Inom obeståndsjuridiken tar vi på oss uppdrag som konkursförvaltare men även som rekonstruktörer vid företagsrekonstruktion) och biträder även med vår Notarie Publicus service när Du behöver legalisera handlingar. Likvidationer handlägger vi såväl frivilliga där du som ägare av aktiebolag vill avveckla ditt bolagt utan konkurs och/eller försäljning som uppdrag som Johan Gullesjö, Jan Erik Jonasson och Jens  Nyström erhåller via bolagsverket.

Till denna vår huvudverksamhet så är vi behjälpliga vid brottmål som offentliga/privata försvarare och målsägandebiträden samt med allmän praktik i form av t.ex fastighetsrätt och skadeståndsrätt.

Vid vissa typer av uppdrag kan en kostnadsuppskattning (offert) lämnas, annars arvoderar vi enligt Sveriges advokatsamfunds riktlinjer där skäligt arvode för ett uppdrag bedöms utifrån dess omfattning, art, svårighetsgrad och betydelse samt arbetets resultat och andra sådana omständigheter. Inom affärsjuridiken samt vissa andra ärenden upprättar vi unika uppdragsbrev och för samtliga ärenden gäller våra allmänna villkor.