Notarius Publicus

Notarius Publicus legaliserar handlingar som Du behöver för olika ändamål i andra länder.

Du måste alltid ha med en giltig svensk legitimationshandling eller internationellt pass som styrker att Du är Du vid besök hos Notarius Publicus. Innan Ditt besök är det väldigt viktigt att Du exakt vet vad Du vill att Notarius Publicus ska göra med den eller de handlingar som Du vill ha legaliserade. Normalt kan Du få de flesta handlingar klara inom en vecka. Om Du vill att vi ska styrka att Du är behörig firmatecknare ska ett nytt och giltigt utdrag från Bolagsverket tas med, alternativt kan vi mot ersättning ta fram denna uppgift.

Det finns flertalet andra uppdrag som utförs av Notarius Publicus. Om så önskas kan prisuppgift lämnas efter kontakt med Fredrik Elveros. Förrättningar på annan plats som kräver närvaro av Notarius Publicus debiteras dock per timme år 2016 till en timkostnadsnorm om 1 654 SEK inklusive mervärdeskatt om 25%.

Fredrik.elveros@advokatbolaget.nu 0730-64 83 82 är Notarius Publicus i Skellefteå.

Fredrik Elveros 
Advokat.